História predpisu 69/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1991 - 30.06.2000