História predpisu 68/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1991 - 24.01.1993