62/1991 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
vydalo podle § 47 a 49 zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 12. září 1990 č. j. ČIL-482-10. 1. 1989, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní.
Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Do výnosu možno nahlédnout a jeho znění zakoupit na ministerstvu zdravotnictví České republiky.