História predpisu 554/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1991 - 31.12.1992