História predpisu 539/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.1991 - 31.12.1991