História predpisu 535/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1992 - 30.11.1996