História predpisu 523/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.12.1991 - 31.12.1992