História predpisu 51/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1991 - 31.12.1996