História predpisu 470/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.11.1991 - 29.10.1993