História predpisu 462/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.11.1991 -