História predpisu 456/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.11.1991 - 31.12.1996