História predpisu 406/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.10.1991 - 28.05.1992