História predpisu 386/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1991 - 31.12.1991