História predpisu 382/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.09.1991 - 31.12.1997