História predpisu 360/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1991 - 30.06.2000