História predpisu 359/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.09.1991 - 29.10.1993