História predpisu 356/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1991 - 31.12.2003