História predpisu 352/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1991 - 28.05.1992