História predpisu 340/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.08.1991 - 30.12.1992