História predpisu 333/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.08.1991 - 31.08.1993