História predpisu 293/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1991 - 07.02.2000