História predpisu 289/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.07.1991 - 31.12.2015