História predpisu 271/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.07.1991 - 06.02.2002