História predpisu 256/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1991 - 30.06.1998