História predpisu 249/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.06.1991 - 09.06.1992