História predpisu 248/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1991 - 31.03.1997