História predpisu 239/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1991 - 31.12.1998