História predpisu 228/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.06.1991 - 31.08.2002