210/1991 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

210
Ministerstvo kultury České republiky
vydalo na základě § 17 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, po dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos ze dne 25. 4. 1991 č. j. 7.220/91-PaM, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27. prosince 1978 č. j. 25.055/78-Va/3, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosu ze dne 1. července 1985 č. j. 10.133/85-V/3, výnosu ze dne 6. dubna 1988 č. j. 6.627/88-V/3 a výnosu ze dne 17. listopadu 1988 č. j. 14.600/88-V/3.
Tento výnos rozšiřuje okruh povolání pro resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.
Tento výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení a je možno do něj nahlédnout na ministerstvu kultury České republiky.