História predpisu 177/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.05.1991 - 30.04.1992