História predpisu 176/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1991 - 05.06.1997