História predpisu 151/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.1991 - 15.01.1992