História predpisu 147/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.04.1991 - 09.06.1992