História predpisu 146/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.04.1991 - 15.01.1992