História predpisu 132/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1991 - 31.12.1991