História predpisu 126/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.04.1991 - 31.12.1992