História predpisu 113/1991 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1991 - 30.06.2002