c52-r1/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
1.
v zákone č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v českom aj slovenskom vydaní
2.
v zákone Českej národnej rady č. 127/1990 Sb., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů, v českom aj slovenskom vydaní
3.
v zákone č. 168/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokuratúre, v českom vydaní
4.
v zákone č. 178/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok, v slovenskom vydaní
1.
V § 16 bod 1 má správne znieť:
„1.
§ 196, 197, 392, 393 a § 493 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,“.
2.
V § 6 bod 8 má správne znieť:
8. Nařízení vlády ČSR č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru;“.
3.
Poznámka č. 1 k bodom č. 20 a 23 v čl. I a k bodu č. 1 v čl. II znie:
„1)
Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách.“.
4.
V čl. I v bode 130, v § 389 ods. 2 majú namiesto slov „urobí na neverejnom zasadaní súd“ správne byť slová „urobí na verejnom zasadaní súd“.
Redakcia