História predpisu 96/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.1990 - 27.08.1990