História predpisu 88/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1990 - 14.02.1993