História predpisu 81/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1990 - 22.04.1990