História predpisu 72/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.03.1990 - 31.12.1997