História predpisu 597/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1990 - 09.03.1992