História predpisu 57/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.03.1990 - 31.12.1991