História predpisu 56/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1990 - 31.08.1992