Predpis bol zrušený predpisom 222/1996 Z. z.

548/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991 do 23.07.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

548
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. decembra 1990,
ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy nariaďuje:
§ 1
Okresné úrady sa zriaďujú v obciach, ktoré sú podľa osobitných predpisov1) sídlami okresov.
§ 2
Sídlami obvodných úradov v jednotlivých okresoch sú obce uvedené v prílohe tohto nariadenia vlády.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Mečiar v. r.
Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 548/1990 Zb.
Sídla obvodných úradov v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky
1 . V okrese Banská Bystrica - Banská Bystrica
&nbsp &nbsp Brezno
2. V okrese Bardejov - Bardejov
&nbsp &nbsp Giraltovce
3. V okrese Bratislava - Bratislava I
&nbsp &nbsp Bratislava II
&nbsp &nbsp Bratislava III
&nbsp &nbsp Bratislava IV
&nbsp &nbsp Bratislava V
4. V okrese Bratislava-vidiek - Malacky
&nbsp &nbsp Modra
&nbsp &nbsp Pezinok
&nbsp &nbsp Senec
&nbsp &nbsp Stupava
5. V okrese Čadca - Čadca
&nbsp &nbsp Kysucké Nové Mesto
&nbsp &nbsp Turzovka
6. V okrese Dolný Kubín - Dolný Kubín
&nbsp &nbsp Námestovo
&nbsp &nbsp Trstená
&nbsp &nbsp Tvrdošín
7. V okrese Dunajská Streda - Dunajská Streda
&nbsp &nbsp Šamorín
&nbsp &nbsp Veľký Meder
8. V okrese Galanta - Galanta
&nbsp &nbsp Sereď
&nbsp &nbsp Sládkovičovo
&nbsp &nbsp Šaľa
9. V okrese Humenné - Humenné
&nbsp &nbsp Medzilaborce
&nbsp &nbsp Snina
10. V okrese Komárno - Hurbanovo
&nbsp &nbsp Kolárovo
&nbsp &nbsp Komárno
11 . V okrese Košice - Košice I
&nbsp &nbsp Košice II
&nbsp &nbsp Košice III
&nbsp &nbsp Košice IV
&nbsp &nbsp Košice V
12. V okrese Košice-vidiek - Bidovce
&nbsp &nbsp Čaňa
&nbsp &nbsp Moldava nad Bodvou
13. V okrese Levice - Levice
&nbsp &nbsp Šahy
&nbsp &nbsp Želiezovce
14. V okrese Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok
&nbsp &nbsp Liptovský Mikuláš
&nbsp &nbsp Ružomberok
15. V okrese Lučenec - Fiľakovo
&nbsp &nbsp Lučenec
&nbsp &nbsp Poltár
16. V okrese Martin - Martin
&nbsp &nbsp Turčianske Teplice
17. V okrese Michalovce - Michalovce
&nbsp &nbsp Sobrance
18. V okrese Nitra - Nitra
&nbsp &nbsp Vráble
&nbsp &nbsp Zlaté Moravce
19. V okrese Nové Zámky - Nové Zámky
&nbsp &nbsp Štúrovo
&nbsp &nbsp Šurany
20. V okrese Poprad - Kežmarok
&nbsp &nbsp Poprad
&nbsp &nbsp Spišská Stará Ves
&nbsp &nbsp Starý Smokovec
&nbsp &nbsp Svit
21. V okrese Považská Bystrica - Dubnica nad Váhom
&nbsp &nbsp Ilava
&nbsp &nbsp Považská Bystrica
&nbsp &nbsp Púchov
22. V okrese Prešov - Lipany
&nbsp &nbsp Prešov
&nbsp &nbsp Sabinov
23. V okrese Prievidza - Handlová
&nbsp &nbsp Nováky
&nbsp &nbsp Prievidza
24. V okrese Rimavská Sobota - Hnúšťa
&nbsp &nbsp Rimavská Sobota
&nbsp &nbsp Tornaľa
25. V okrese Rožňava - Dobšiná
&nbsp &nbsp Plešivec
&nbsp &nbsp Revúca
&nbsp &nbsp Rožňava
26. V okrese Senica - Holíč
&nbsp &nbsp Myjava
&nbsp &nbsp Senica
&nbsp &nbsp Skalica
27. V okrese Spišská Nová Ves - Gelnica
&nbsp &nbsp Krompachy
&nbsp &nbsp Levoča
&nbsp &nbsp Spišská Nová Ves
28. V okrese Stará Ľubovňa - Stará Ľubovňa
29. V okrese Svidník - Stropkov
&nbsp &nbsp Svidník
30. V okrese Topoľčany - Bánovce nad
&nbsp &nbsp Bebravou
&nbsp &nbsp Partizánske
&nbsp &nbsp Topoľčany
31. V okrese Trebišov - Kráľovský Chlmec
&nbsp &nbsp Sečovce
&nbsp &nbsp Trebišov
&nbsp &nbsp Veľké Kapušany
32. V okrese Trenčín - Nové Mesto nad
&nbsp &nbsp Váhom
&nbsp &nbsp Trenčín
&nbsp &nbsp Stará Turá
33. V okrese Trnava - Hlohovec
&nbsp &nbsp Piešťany
&nbsp &nbsp Trnava
34. V okrese Veľký Krtíš - Veľký Krtíš
35. V okrese Vranov nad Topľou &nbsp Hanušovce nad Topľou
&nbsp &nbsp Vranov nad Topľou
36. V okrese Zvolen - Detva
&nbsp &nbsp Krupina
&nbsp &nbsp Zvolen
37. V okrese Žiar nad Hronom - Banská Štiavnica
&nbsp &nbsp Kremnica
&nbsp &nbsp Nová Baňa
&nbsp &nbsp Žarnovica
&nbsp &nbsp Žiar nad Hronom
38. V okrese Žilina - Bytča
&nbsp &nbsp Rajec
&nbsp &nbsp Žilina

1)
§ 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.