História predpisu 547/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1991 - 31.01.2002