538/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

538
Federálne ministerstvo dopravy
vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a odborovým orgánom výnos č. 20.585/1990-0320 z 8. novembra 1990 o odmeňovaní členov posádok civilných lietadiel a riadiacich letovej prevádzky.
Výnosom sa zrušuje úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 11.121/1983-03 z 13. 12. 1983 o odmieňaní členov posádok civilných lietadiel v organizáciách civilného letectva v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy (reg. v čiastke 5/1984 Zb.), úprava č. 21958/1977-03 z 22. 12. 1977 o odmieňaní vybraného okruhu technicko-hospodárskych pracovníkov riadiacich letovú prevádzku v organizácii Riadenie letovej prevádzky ČSSR v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy (reg. v čiastke 3/1978 Zb.), výnos Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 6.585/1989-0320 z 27. 12. 1989 o odmeňovaní členov posádok civilných lietadiel a riadiacich letovej prevádzky a úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 2 z 28. 6. 1983 o odmieňaní skúšobných a zalietavajúcich pilotov a pracovníkov riadenia letovej prevádzky v organizáciách rezortu všeobecného strojárstva (č. 330/307/83).