História predpisu 536/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.12.1990 - 31.08.2008