História predpisu 522/1990 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.01.1991 - 31.08.2008